Adapter chuyển Type C ra Type C và cổng tai nghe 3.5

120,000VND